Home Izindaba letivusa inkhanuko Ngothi ngangishilo umnandi umuntu okungayena owakho

Ngothi ngangishilo umnandi umuntu okungayena owakho

3359
0
Loading...

Ngothi ngangishilo umnandi umuntu okungayena owakho today ngibuya esebenzi ngihlule ngitshotshe losistarz phela kuyabanda ngapha athi umuntu wakhe uyabuya ngabo 8 ngibuya espanini nami ngihambe naye mengifika edlini nginasawaste skhathi ngixhume ngihlale kuyena ngimuphuze ngithi ukuxamalaza ngiphethe ishort base lana lomntwana mufishane ushaya ngeshothe hair engathi idark brown.

Unamehlo amakhulu namalips amahle lapho siyaqabulana useze wama ngezizwane ngiyaphuthuma lana shrt ungabona laroomin kungathi izinja zibanga ithambo kuqasha penty, bra ushaya ngamabele amile nezingono ezimile ezinkulu bayadla abanje abantu silele thina today kunikwe mina ngizoshitsha amagear inkosi mpela ngimuqale edlebeni,ngedlike naye nngifike emabeleni kungathi aweporn star ngithi ukuwa cream ngolimu ngedlie ngifike kuvuthondaba ngithi.

Ukuwudlalisa ngolimu ngikhumbule ngine Hallz leblue ephakatheni ngithi ukuyifaka emlomeni mesengiyaqubeka ngimukhothe mesengikhipha kuyena umoya obandayo kube sengathi ngiphefumulela kuyona eish sistarz usekhahlel ubala ungibamba ikhada useqala nokububula ngithi ukuyeka kancane mesengimudlalisa ngomunwe ngimuzwe esethi bby ngicela ungidle manje

Loading...