Home Izindaba letivusa inkhanuko Angiphose embhedeni angibhebhe ngize ngichame!

Angiphose embhedeni angibhebhe ngize ngichame!

4286
0
angibhebhe
Loading...

Bengibhala iphepha lami lokugcina sisheshe saqa la ukubhala sashesha ukugoduk. amangifika ekhaya ngitshenwe i cc wami ukuba ufikileu cfiso i ex yami .

yimi lona ngiyakuyena ngiyombingelala mangi fika edlini kubo uqoke kahla yoo .angihage ngingene endlini yakuba phela u funda e dut lomfana avele afake i cd ka ko .sixoxe kuze kufike esengi buza usafeba namanje ngivele ngihleke ngithi cha sengizi phethe kahle .

avele athi ulambile hamba uyozinzela kudla ngimbuze ngiyalamba mina athicha . ngisukume sengi funa ukuhamb ngiye ekhaya manje angivimbe angibhambe eqolo .. afune ukungi qabula ngivume siqabulane ngibuze uphi u mama wakho aphendule akekho .

siqubeke athi ngisakuthanda ngith “me to sambe siye room min yakhe angiphose embhedeni angikhumule ngize ngibe nqunu aqiqabule umqala ehle aye esisweni aze afike kwi momoza ngiwa vule amathanga angibhebhe ngo limi ngi khale aaaaahhhh ehlise ibhulukwe lakhe ngibuze icondom athi ikhona avule sikwama ayivile ayifakhe angibhebhe ngize ngichame . sezwe uvuleka umnyango wee u mawakhu sayeka ngaphuma nge wind

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...