Home Izindaba letivusa inkhanuko Ai zamkhotha amasende abo agcwalise umlomo – Must Read!!!

Ai zamkhotha amasende abo agcwalise umlomo – Must Read!!!

10485
0
zulu
Loading...

Hi Ayi okwami okwezandla, ngihlezi emini bebade ngibzy ngizibukela imovie 50 shades of grey, Ayi ngiyibuke Ayi kufike la benza khona sex, Mmmm ngizinwaye ubean usuyafutha Ayi ngizwe ukuthi sengiyalifuna manje and kuyabanda la Pmb namhlanje, ngithathe vibrator ngidlalise ubean ngayo mmmm aaaah Awu iziyele vibrator kunomsindo wemovie nowevibrator la endlini Ayi akusemnandi kanje angisezwa lutho ngikwelinye izwe, ngivele ngilale ngesisu iphakathi vibrator ngifende ngibeke umqamelo ngaphansi mmmm yamnandi vibrator, kuthi kusenjalo ngizwe izandla ezingithintayo isinqa sami pho ngipakishile yini mmm,

Ayi uma ngithi ngiyabheka ilomakhi wakamakhelwane oyihunk engihlezi ngimhalela, Awu ngilalele izandla zakhe ebengithi zirough uma ngizibukela kude Ayi uyathindana mmm, angimasaje ivibrator iphakathi weee ngichame kwazise kade ngiqalile, ngiyikhiphe, avele ahleke athi Awu sistaz udliwa vibrator sikhona, Ayi ngizithulele, Ayi ngimkhumule wow lesosifuba awe ma, ngiyeblukweni ngiqaqe ibhande iblukwe ngililahle le, Ayi umambana uphethe bo wangikhumbuza lababaz,

Ayi ngimkhothe amasende agcwale umlomo Ayi azikhalele umfana athi ngeke sisstaz angiyazi lento ngizithulele ngicule kwimicrophone useyabhinga la mmmmm cc ngeke aweee aaaah sengifuna yona manje cc ngeke ongiphe, ngidonse condom draweni ngimfake ngimhlalise estulweni, ngizichome ayi ubhuti wabantu wangifenda kabili kathathu wachama, Nxxxx aaag wangidina, wathi Ncese cc ukuthi kade ngakuhalela yazi ngicela siphinde, ngathi weee hamba la Kuncono vibrator yami, uzongimoshela isikhathi wena

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...
Previous articleEx-Generations star Mike ‘Khapela’ Mvelase joins Isibaya
Next articleDJ ZINHLE PARTNERS WITH ALBANY BREAD